This website uses Cookies to provide several functions. As a user you agree with the gathering and saving of these cookies. More information.
  • Deklaracja dotycząca ochrony danych

DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zapisujemy i przetwarzamy te dane tylko w ramach przekazywanych nam zadań i zgodnie z ustawowymi uregulowaniami. Zadaniem niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych jest poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu pobierania, wykorzystywania i zapisywania Państwa danych osobowych oraz wyjaśnienie przysługujących Państwu w związku z tym praw.

1. POBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie wizyty na naszych stronach internetowych nie ma konieczności przekazywania nam żadnych danych. 

Dane osobowe, takie jak np. nazwisko, adres i dane bankowe pobieramy tylko w zakresie koniecznym do realizacji naszych zadań i tylko, gdy przekażecie nam Państwo niniejsze dane dobrowolnie w ramach zawarcia i realizacji umowy. Wykorzystujemy niniejsze dane jedynie do realizacji umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy Państwa dane zostają zablokowane i skasowane po upływie terminów ustalonych przepisami podatkowymi i handlowymi, o ile nie wyraziliście Państwo jednoznacznej zgody na wykorzystywanie danych, wykraczające poza ramy przepisów.

W celu zoptymalizowania naszej prezentacji w Internecie gromadzimy i zapisujemy dalsze, anonimowe dane dostępu, które nie mają odniesienia do osób, np. datę i godzinę otwarcia strony, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę internetową, nazwę Państwa dostawcy serwisu internetowego, nazwę żądanego pliku lub objętość danych czy podobne informacje. Cała ta procedura realizowana jest anonimowo, bez identyfikacji personalnej użytkownika strony. Ewentualnie tworzone są profile użytkowników, którym nadawane są pseudonimy. Także w tym przypadku nie następuje powiązanie osoby ukrywającej się pod pseudonimem z pobranymi danymi użytkownika. My sami nie wprowadzamy świadomie żadnych ciasteczek. Jednakże z technicznego punktu wiedzenia nie można wykluczyć, że w trakcie wizyty na naszych stronach stosowane są ciasteczka, ponieważ przykładowo określone przeglądarki wykorzystują niniejszą technikę bez naszego współudziału.

2. DANE MEDYCZNE

Oprócz danych osobowych, koniecznych do zawarcia umowy i jej realizacji w trakcie wykonywania naszych zobowiązań umownych pobierane, zapisywane i w razie konieczności przekazywane dalej są także personalne dane medyczne. Zapisujemy i wykorzystujemy te dane wyłącznie do celu wypełnienia stosunku umownego w zakresie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z nami lub za naszym pośrednictwem lub innych stosunków umownych, zawartych z nami lub za naszym pośrednictwem.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH TRZECIEMU PRZEDSIĘBIORSTWU UCZESTNICZĄCEMU W STOSUNKU UBEZPIECZENIOWYM

Jesteśmy zobowiązani przez ubezpieczyciela do ogólnej realizacji stosunku umownego, tzn. zabiegamy o zawarcie umowy, wykonanie umowy (np. rozliczenie), jak również realizację świadczeń. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku konieczne jest pobieranie, zapisywanie i przekazywanie danych osobowych, w szczególności danych medycznych. Te dane, przyporządkowane do konkretnych klientów, przekazywane są do punktów odpowiedzialnych za wykonanie umowy i w tych miejscach również zapisywane i przetwarzane. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, odpowiadającego za Państwa umowę, które podane jest w Państwa dokumentacji.

Takie przekazywanie danych wymaga wyrażenia przez Państwa jednoznacznej zgody. Odpowiednią deklarację złożyliście Państwo lub złożycie w trakcie procedur związanych z zawarciem umowy. Taką zgodę można w każdym momencie cofnąć. W takim przypadku uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia stosunku umownego, gdyż bez określonej powyżej procedury dalszego przekazywania danych, wykonanie umowy jest niemożliwe.

Jednoznacznie zapewniamy, że nigdy nie będziemy przekazywać Państwa danych w celach reklamowych lub ich sprzedawać, także nie naszym partnerom handlowym, a więc przedsiębiorstwom trzecim uczestniczącym w stosunku ubezpieczeniowym.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Transmisja danych z naszymi stronami internetowymi zakodowana jest poprzez standard SSL, który pozwala na przekazanie nam danych (do rozpoznania po adresie internetowym zaczynającym się od »https://«). Nasze strony Web zabezpieczone są poprzez środki techniczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem.

Także w trakcie przekazywania danych osobowych osobom trzecim w ramach realizacji naszych zobowiązań umownych stosujemy bezpieczne kodowanie.

Wskazujemy na fakt, że przekazywanie danych drogą mailową z reguły nie jest bezpieczne. W przypadku konieczności przekazania istotnych danych zalecamy w związku z tym korzystanie z poczty lub formularza Web (https://webupload.bdae.com).

5. PRAWO DO INFORMACJI I SKASOWANIA

W każdym momencie możecie Państwo otrzymać bez podania powodów bezpłatną informację dotyczącą zapisanych u nas danych. Jesteście Państwo uprawnieni w każdym momencie do zablokowania, poprawienia lub skasowania danych, o ile nie obowiązuje żadne ustawowe zobowiązanie do ich przechowywania (jak przykładowo w przypadku danych rozliczeniowych istotnych ze względów podatkowych). W każdym momencie możecie Państwo także cofnąć udzieloną nam zgodę dotyczącą pobierania danych i ich wykorzystywania bez podania powodów takiej decyzji. W takim przypadku prosimy zwracać się do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do BDAE Holding GmbH, Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg (możliwy kontakt poprzez faks +49-40-30 68 74-90).

Dodatkowo możecie Państwo domagać się od nas przedłożenia informacji dotyczących danych kontaktowych tych przedsiębiorstw, którym przekazaliśmy w ramach realizacji naszych zadań umownych Państwa dane osobowe.

6. GOOGLEANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, działu analizy Web firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie Web Państwa adres IP zostaje jednakże wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie użytkownika tej strony Web Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu cookies z jednej strony za pomocą pola wprowadzania danych w górnym obszarze niniejszej strony Web lub z drugiej strony poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez cookies i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.